Noslēgusies karjeras nedēļa ar saukli “IKT Tavai karjerai”

2021.gada karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” pamatskolā „Rīdze”   bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes.

Kā ir gājis Karjeras nedēļā?

Lielākā daļa pedagogu šajā nedēļā izmanotja skolā pieejamās tehnoloģijas – projektoru, planšetes, datorus, izmanotoja  aplikācijas mācību tēmas apguvei, dažādas veidotās prezentācijas, videometariālus, lai skolēnus iepazīstinātu ar tehnoloģiju   lietošanu un lietderību mācību procesā.

 Skolotāji rādīja skolēniem metodes, kā var lietot tehnoloģijas konkrētā mācību priekšmetā.

Vairākās klasēs notika Karjeras stundas par IKT lietošanu ikdienā, dažādām ierīcēm, ko izmanto IT jomā, par tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka veselību, piemēram, kopā ar skolas kajreras konsultanti 1.a un 1.b klases skolēni izzināja tehnoloģijas, kuras izmanto dažādās profesijās, zīmēja šīs ierīces. 4.b klases skolēni izzināja tehnoloģiju vēsturi, veidoja izzinošus plakātus par tehnoloģijām mūsu ikdienā un prezentēja klasēs, 5.a, 6.a, 6.b klase  ar lietotnes palīdzību noskaidroja, kādas, viņuprāt, profesijas ir IT nozarē, izmantojot tehnoloģijas, pildīja personības testus, Kopā ar sociālo zinību skolotājām 7.a, 7.b klases izzināja IKT iespējas un ar video palīdzību vairāk uzzināja par šo nozari, profesijām tajā un darba specifiku. Arī pārējās klasēs notika dažāds ar IT jomu saistītas aktivitātes.

Kas izdevās šajā nedēļā?

  • Šajā nedēļā izdevās izrunāt ar skolēniem profesiju nepieciešamību un sastādīt profesiju TOP.
  • Viss iecerētais izdevās lieliski. Sākumskolas posmā skolēni strādāja ar planšetēm, pieslēdzās E-klasei un pildīja  uzdevumi.lv dabaszinību uzdevumus. Tika izmanota arī Kahoot viktorīna, piemēram, latviešu valodā, lai skolēniem parādītu, ka arī šādi var spēlēt spēles par valodu. Skolēniem ļoti patika.
  • Izdevās pārrunāt un parādīt, cik mūsdienās ir dažādi veidi, kā var mācīties un mācīt, kā arī  – kā atrast un izvēlēties informāciju.
  • Izdevās ieinteresēt bērnus darboties ar jauniem interaktīvajiem rīkiem, piemēram, 6. klases skolēni paši veidoja uzdevumus stundai, izmantojot Kahoot.

Protams, pedagogi bija iecerējuši tikties ar viesiem, kas pastāstītu vairāk par IT nozari, tomēr valsts epidemioloģiskās situācijas dēļ, tas nebija iespējams.

Paldies visiem pedagogiem, kuri parādīja skolēniem iespējas, kā lietderīgi var izmantot tehnoloģijas mācību procesā!

Lai skolēniem izdodas izvēlēties savu profesiju un veiksmīgi, lietderīgi izmantot arī tehnoloģijas mācībās un turpmākajā dzīvē!