Mazā rudens Eiropiāde

Priecājamies, ka arī pamatskolas ” Rīdze”
2.,3.,4.,5.,6.,7. klašu dejotāji piedalīsies šajā pasākumā!
Visi mīļi aicināti!