Individuālo pārrunu pēcpusdiena

2019. gada  4. aprīlī   pamatskolā “ Rīdze “ tiek  organizēt      

1.-4. klašu skolēnu vecākiem

no plkst. 15.00 līdz 19.00  ir iespēja tikties ar sporta, angļu valodas, mūzikas un vizuālās mākslas  pedagogiem individuālai sarunai par Jūsu bērna sasniegumiem.

5. – 9. klašu skolēnu vecākiem

no  plkst. 15.00  līdz 19.00  ir iespēja tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem individuālai sarunai

 par Jūs interesējošiem jautājumiem.

Lūdzam  pieteikties pie skolas sekretāres  –                                                                 telef. 67848042 –   līdz 02.04.19.  plkst.15.00.

Administrācija