Iestājeksāmeni bērnu mūzikas studijā

Bērnu mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu – mācības 5 gadi.

Interešu izglītības programmā un programmā “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” paredzētās nodarbības pieciem gadiem:

 • Individuālās nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.
  • Grupu nodarbības – solfedžo, mūzikas teorija, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, ritmika, skatuves kultūra.

Sagatavošanas klasē uzņemam 7-8 gadus vecus bērnus.

 1. klasē uzņemam  8 – 11 gadus vecus bērnus.

Eksāmenā jādzied vismaz 3 pantiņus gara tautasdziesma pēc pašu izvēles.

Jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3x4cm.

Vecākiem vai aizbildnim lūdzam ierasties kopā ar bērnu.

Iepriekšēja pierakstīšanās nav nepieciešama.

Sagatavošanas klasē ir divas grupu nodarbības nedēļā, individuālo nodarbību nav:

 • Muzikālās attīstības nodarbība 
 • Ritmika

1. klasē pēc audzēkņa izvēles ir pieejamas šādas specialitātes (izvēlēties 1 no tām):

 • Klavierspēle
 • Ģitārspēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Vijoļspēle
 • Solo dziedāšana

1.klases nodarbības:

 • Specialitāte (individuāla nodarbība – 40 min.) – 1stunda nedēļā.
 • Solfedžo (grupas nodarbība) – 2 stundas nedēļā.
 • Ritmika (grupas nodarbība) – 1stunda nedēļā.

………………………………………………………………………………………………….

Iestājeksāmens mācībām sagatavošanas klasē

07.09.2021. plkst.14.00 – 16.00, 4-20.kab. 

Konsultācija iestājeksāmenam sagatavošanas klasē 31.08. plkst.15.00 – 17.00

ped. Arta Grīna, 4-20. kab.

…………………………………………………………………………………………………

Iestājeksāmens mācībām 1. klasē

06.09.2021. plkst.14.00 – 16.00, 4-20.kab.

Konsultācija iestājeksāmenam 1. klasē 02.09. plkst.15.00 – 17.00

ped. Arta Grīna, 4-20. kab.

Vecāku līdzmaksājums, īstenojot interešu izglītības programmu “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” 2021./2022.māc g. EUR 49.29 mēnesī.