Bērnu un Vakara mūzikas studijas. Iestājpārbaudījumi, konsultācijas un mācības 2023./2024. mācību gadā.

BĒRNU MŪZIKAS STUDIJA

Iestājpārbaudījums mācībām sagatavošanas klasē

05.09.2023. plkst.16.00 – 17.30, 4-20.kab. 

Bērnus, kuriem interesē muzikāla izglītība interešu izglītības programmās, aicinām uz konsultācijām un iestājeksāmeniem Bērnu mūzikas studijas Sagatavošanas mācību gadam vai 1. mācību gadam.

Tiem pretendentiem, kuri nav pamatskolas “Rīdze” izglītojamie, uz iestājpārbaudījumu jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3 x 4 cm.

Vecākiem vai aizbildnim lūdzam ierasties kopā ar bērnu.

Iepriekšēja pierakstīšanās nav nepieciešama. Sagatavošanas klasē uzņemam 7- 8 gadus vecus bērnus.

Konsultācija iestājpārbaudījumam Sagatavošanas klasei 30.08.2023. plkst.15.00 – 17.00

Ped. Arta Grīna, 4-20. kab. Katru bērnu noklausīsimies, katram sniegsim informāciju rindas kārtībā.

Iestājpārbaudījumā jādzied vismaz 3 pantiņus gara tautasdziesma pēc pašu izvēles.

Pēc sagatavošanas gada mācību turpinājums programmā “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” 1 klasē.

Paredzētās nodarbības no 1. – 5. mācību gadam:

 • Individuālās nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.
  • Grupu nodarbības – solfedžo, mūzikas teorija, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, ritmika, skatuves kultūra.

Pirmajam mācību gadam uzņemam bērnus vecumā no 8 – 11 gadiem.

Iestājpārbaudījums pretendentiem uz 1. mācību gadu

06.09.2023. plkst.16.00 – 17.30, 4-20. kab.

Konsultācija iestājpārbaudījumam uz 1. mācību gadu 31.08.2023. plkst.15.00-17.00

ped. Laila Nikalovska – Putniņa, 4-20. kab.

Tel. informācijai: 29557442 (Arta Grīna)

Mācības Bērnu mūzikas studijā

(darba dienu pēcpusdienās un vakaros)

“Rīdzes” telpās.

Bērnu mūzikas studija realizē interešu izglītības programmu – mācības 5 gadi + sagatavošanas klase tiem, kuriem vispārējā pamatizgliītībā šogad uzņemti 1.klasē.

Sagatavošanas klasē ir divas grupu nodarbības nedēļā:

 • Muzikālās attīstības nodarbība 
 • Ritmika
 • Individuālas konsultācijas

Pēc šī mācību gada būs jākārto iestājpārbaudījums uz pirmo mācību gadu 2024. gada septembrī.

1. mācību gads: pēc audzēkņa izvēles pieejamas šādas specialitātes (izvēlēties 1):

 • Klavierspēle
 • Ģitārspēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Vijoļspēle
 • Solo dziedāšana

Pirmā mācību gada nodarbības:

 • Izvēlētā specialitāte (individuāla nodarbība – 40 min.) – 1 stunda nedēļā.
 • Solfedžo (grupas nodarbība) – 2 stundas nedēļā.
 • Ritmika (grupas nodarbība) – 1 stunda nedēļā.

Papildus izvēlētajai specialitātei, sākot no 2. mācību gada individuālā nodarbība – vispārējās klavieres.

Piektā mācību gada noslēgumā pēc nokārtotiem pārbaudījumiem izglītojamajam tiek izsniegts apliecinājums par interešu izglītības programmas Bērnu mūzikas studija absolvēšanu, apliecinājumā ietverot arī izglītojamā rezultatīvos rādītājus.

Vecāku līdzmaksājums programmas “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” realizācijai 2023./2024.māc g. (iekļaujot individuālās, grupu nodarbības (MK noteikumi Nr.445, Pedagogu darba samaksa), lietvedības, bankas pakalpojumi, telpu īres maksa) sastāda EUR 63.04 mēnesī (izlīdzinātais maksājums IX-V). Sagatavošanas grupā šī  maksa ir par vienu pusgadu.

Iestājpārbaudījumi Vakara mūzikas studijā

Studija realizē interešu izglītības programmu

un programmu

“Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo”.

Piedāvājam mācības vienā no programmām:

 • Klasiskā programma
 • Džeza un populārās mūzikas programma.

Divi iestājpārbaudījumi:

 • 1. iestājpārbaudījums: Izvēlētā specialitāte

07.09.2023. plkst.17.00 

Jāizpilda 1 skaņdarbs instrumenta spēlē (iespējamās specialitātes: klavierspēle; vijoļspēle; ģitārspēle; basģitāras spēle; saksofona spēle; klarnetes spēle; flautas spēle; blokflautas spēle vai kompozīcijas klasē). Ja specialitāte solodziedāšana vai akadēmiskā dziedāšana – jādzied 1 tautasdziesma (vismaz 3 panti).

Ja audzēknim nav iemaņu instrumenta spēlē, bet vēlas to apgūt, arī tad uz iestājpārbaudījumu ir jāierodas.

 • 2. iestājpārbaudījums:  solfedžo, muzikālo dotību pārbaude 08.09.2023. plkst.17.00

Ja audzēknis solfedžo nav iepriekš apguvis, arī tad uz iestājpārbaudījumu jāierodas, plānota muzikālo dotību pārbaude.

Līdzi jābūt pasei vai ID un 1 fotogrāfijai 3x4cm. Iepriekšējas pierakstīšanās nav. Mācības notiek darba dienās pēc plkst.17.00 vai sestdienās.

Lūdzam visus sagaidīt otrā pārbaudījuma beigas ap plkst.17.40. Rezultāti būs pieejami uzreiz pēc tā. Sekos līgumu parakstīšana. Jautājumi, atbildes.

Pirmā mācību diena – 11. septembris plkst.17.00 – iepazīšanās ar pedagogiem, grupu nodarbību saraksti, individuālo nodarbību sarakstu veidošana.

Uzņemam jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Līdzmaksājums programmas “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” realizācijai (iekļaujot individuālās, grupu nodarbības (MK noteikumi Nr.445, Pedagogu darba samaksa), lietvedības, bankas pakalpojumi, telpu īres maksa), EUR 92.42 mēnesī (izlīdzinātais maksājums IX-V).

Uzņemam audzēkņus arī pēc 25 gadu vecuma, nodarbību pašapmaksa, EUR 121.80 mēnesī.

Mācības Vakara mūzikas studijā

Klasiskā programma

Mācības 2 gadi + sagatavošanas kurss (ja nav priekšzināšanu).

Specialitātes (jāizvēlas viena):

 • Akadēmiskā dziedāšana
 • Kompozīcijas klase
 • Klavierspēle
 • Vijoļspēle
 • Ģitārspēle
 • Basģitāras spēle
 • Saksofona spēle
 • Klarnetes spēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības –  solfedžo, mūzikas teorija, klasiskā harmonija, skaņu māksla, aranžēšana, skatuves kultūra.

Džeza un populārās mūzikas programma

Mācības – 2 gadi.

Specialitātes:

 • Ģitārspēle vai basģitāras spēle
 • Populārās mūzikas un džeza dziedāšana
 • Saksofona spēle
 • Klavierspēle
 • Kompozīcija (populārā un džeza mūzika)

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības 1x nedēļā – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības – improvizācija, modernā harmonija, solfedžo, skaņu māksla, aranžēšana, skatuves kultūra.

Konsultācijas izvēlētajā specialitātē un solfedžo iestājpārbaudījumiem

29.08.2023. plkst.17.00 – 18.15

 • Jautājumi par mācībām Vakara mūzikas studijā                

Arta Grīna 1-19.kab.                                                   

 • Konsultācija solfedžo pārbaudījumam, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Laila Nikalovska – Putniņa 4-20.kab.                                   

 • Akadēmiskā dziedāšana, klasiskā programma                   

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)        

Ped. Inese Jasmane –Rūrāne                                                                                                       

 • Solo dziedāšana,  džeza un populārās mūzikas programma

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)       

Ped. Kārlis Saržants

 • Vijoļspēle, klasiskā programma                                           

Ped. Gerda Dazarte

 • Kompozīcijas klase, klasiskā vai populārā un džeza programma

Ped. Oskars Herliņš

 • Klavierspēle, klasiskā programma                                       

Ped. Alīna Lielmeža

 • Klavierspēle, džeza un populārās mūzikas programma    

Ped. Laura Balabane – Verhuškina

 • Flautas spēle, blokflautas spēle, klasiskā programma       

Ped. Laura Ezera

 • Ģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma  

Ped. Ģirts Pavēnis      

 • Klarnetes vai saksofona spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped.Jēkabs Nīmanis