Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus !

Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiāde

Annija Frijāre ( 9. ) Atzinība

Skolotāja Laila Jēkabsone

Rīgas valstspilsētas vēstures  30. olimpiāde

Annija Frijāre ( 9. )  III vieta

Skolotāja Valda Gavare

Rīgas valstspilsētas informātikas (programmēšanas)  37. olimpiāde

Juris Stakens  ( 9. )  Atzinība

Skolotāja Māra Podiņa