Valsts svētku nedēļa Rīdzē

Latvija – tas ir stāsts, stāsts 101 gadu garumā,  kas ievīts arī mūsu skolas bērnu, darbinieku skolotāju darbos un spēkos sīkstos- gan vakaros, gan agros rītos. Ikvienā nopūtā un prieka dvesmā, Ikvienā vēja šalkoņā un putnu dziesmā, gaisā nestā.

Tā ir ainava caur pakalniem un Baltijas jūras  līčiem, līdzenumiem un ceļu līkločiem. Gar ezeru ūdeņiem un senajiem pilskalniem… 15. novembrī skolas saime pulcējās svētku koncertos, lai klašu kolektīvi savā priekšnesumā vienotos dziesmās, dzejā, mūzikā, lai kopīgi pateiktos par Latvijas valsti, par brīvību, par savu pilsētu. Latviešu valodas skolotāju Zandas Batņas, Evijas Vaskas, Ingas Vīksnas rosināti, skolēni latviesu valodas stundās domāja par savu pilsētu, izmēģināja, kā tas ir -būt pilsētas saimniekam un teikt apsveikuma runu svētkos rīdziniekiem. Apsveikumus uzklausīja klasesbiedri, runas tika glīti noformētas, labākās dzirdējām skolas svētku koncertos, kur pilsētas mēra lomā iejutās Eduards Gailums ( 2.b kl.), Elza Šadre (3.a kl.), Loreta Vītola (7.a kl.), Elizabete Jerumane (8.a kl.), Marta  Reke (6.a kl.). Paldies A. Melnei par bērniem sagādātajiem pārsteigumiem. Jutāmies pagodināti un liels bija mūsu pārsteigums, ka par šo pilsonisko aktivitāti uzzināja un ieinteresējās  arī Rīgas domē, un pilsētas mērs O. Burovs Martas runas fragmentu patiešām izmantoja svētku uzrunā rīdziniekiem 18. novembrī. Tad mūsu 6.a klases skolēni , viņu audzinātāja Dace Broka, skolas direktore Iveta Birkmane un daži aktīvi skolēnu pašpārvaldes  dalībnieki tika uzaicināti būt klāt ļoti skaistā un nozīmīgā notikumā- kopā ar Rīgas pilsētas mēru Oļegu Burovu  21.novembrī tika izraudzīta Rīgas pilsētas galvenā Ziemassvētku egle, kura greznosies Doma laukumā. Bērni netikai tikās ar Rīgas pilsētas vadītāju, domes darbiniekiem, bet arī , mežsarga mudināti un pamācīti, katrs iestādīja savu eglīti. Pēc daudziem gadiem tur zaļos skaists egļu mežs, bet skolēni guvuši atziņu, ka katrs mazs darbs var tikt pamanīts un novērtēts. Skolas kolektīvs pateicas skolēniem, Rīgas domes priekšsēdētājam  O. Burovam par skolēnu darba novērtējumu un sagādātajiem pārsteigumiem. “Un tā mēs augam, kā baravikas ,kā žuburaini ozoli, biškrēsliņi, kā ežu mazuļi un gliemežbērni. Mēs esam viena ģimene, viena asinslāse un viena dvēsele, kas barojas no katra ikdienas jēgpilna soļa, katra sienā nopļauta zāles stiebra , no pasakām, teikām, no tautasdziesmām, dejām, dzejasrindām un vijoļskaņām. No ieaustā, ierunātā, iedziedātā un iesapņotā. No visa jaunā un visa vecā. Mēs esam mūsu valoda, mēs esam mūsu cilts”, raksta dzejniece Inguna Roga–Saulīte, un koncertā mudina skolēni, “ ierakstieties mākoņstāstā, ierakstieties ar labām domām un labiem darbiem un ticiet sev! “

Atskatīties uz svētku nedēļas fotostāstiem aicinām sadaļā Galerija