Skolēnu pašpārvalde tiekas ar direktori

1. semestrī daudz darba bija arī skolēnu pašpārvaldei, kura darbojusies viesai aktīvi. Šodien viņus uz tikšanos aicināja skolas direktore Iveta Birkmane, sakot paldies par aktīvo darbošanos, rosinot atskatīties  uz paveikto un domāt par vēl darāmo. Tika teikti atzinīgi vārdi par bērnu organizētajiem kultūras pasākumiem,  izdoto Mēnešrakstu, veiksmīgo darbošanos RSD un  akreditācijas laikā, tikšanos ar Skolas padomes pārstāvjiem u.c.  Bērni ļoti novērtē šos kopābūšanas mirkļus. Tikšanās beigās visi nofotografējās pie Rīgas Domes dāvātās eglītes. Lai spēks, idejas un ierosmes jauniem darbiem!