Skolā ienāk ģimene

No 3. – 7. februārim sākumskolas posmā notiek ikgadējais projekts “Skolā ienāk ģimene”, kad skolēnu vecākiem ir iespēja izmēģināt sevi skolotāja lomā un pasniegt skolēniem kādu mācību stundu. Klašu audzinātāji piedāvā vecākiem izvēlēties un vadīt mācību stundas pēc brīvas izvēles. Vecāki stundās var strādāt ar piedāvāto mācību saturu vai paši izvēlēties brīvu tēmu. Vislielākā atsaucība ir 1.klašu vecāku starpā. Paldies vecākiem par atsaucību un uzdrīkstēšanos! Par novadītajām stundām bērni izteiks savu vērtējumu balsojot, un katrā klasē uzvarētjs tiks godināts skolas vecāku ballē 21.februārī.