Bērnu mūzikas studija

Bērnu mūzikas studija

Bērnu mūzikas studija izveidota 1996.gadā. Toreiz tās nosaukums bija ‘Bērnu mūzikas skola’ Bērnu un jauniešu namā “Rīdze”. Tagad darbojamies pamatskolas “Rīdze” plašās interešu izglītības programmas ietvaros. Pie mums bērni no dažādām Rīgas un tās apkārtnes skolām apgūst pirmās zināšanas mūzikā.

Skolas pedagogu uzdevums ir atraisīt audzēkņos muzikalitāti un viņa radošās spējas, veidot tādu izglītības vidi, kurā studijas audzēkņi varētu attīstīt savas dotības.

Mēs cenšamies radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālā pakāpē un izkopt audzēkņos mūzikas klausītāju gaumi, lai absolvējot mūsu interešu izglītības programmu, kas paredzēta 5 gadiem, mūsu audzēkņi kļūtu par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kas pilnveido sevi arī pēc mūzikas studiju beigšanas.

Pirmajā klasē uzņemam audzēkņus no 8 līdz 11 gadu vecumam. Septiņgadīgos bērnus uzņemam sagatavošanas klasē.

Pēc Bērnu mūzikas studijas absolvēšanas audzēkņi saņem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmas izsniegtu apliecinājumu par 5 gadu  programmas apguvi instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā un mūzikas teorētisko priekšmetu apguvē.

Interešu izglītības programmai ir daļējs pašvaldības budžeta finansējums un daļējs vecāku līdzmaksājums, pamatojoties uz MK 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 un RD 23.12.2012. lēmumu Nr.5376.

Audzēkņiem no 15-25 gadu vecumam ir iespēja turpināt mācības Vakara mūzikas studijā.

Uzņemšana

Uzņemšana Bērnu mūzikas studijā notiek katra mācību gada septembra pirmajā nedēļā. Uz eksāmenu jāsagatavo 1 tautasdziesma (3 pantiņi, dziedāt) pēc pašu izvēles.

Augusta beigās ir iespēja vecākam kopā ar bērnu ierasties uz konsultāciju. Konsultāciju un iestājeksāmenu grafiks katru gadu  pieejams mājas lapā vai uz vietas skolā – Valdemāra ielā 2.

 

 

Sagatavošanas klasē ir 2 grupu nodarbības nedēļā:

Muzikālās attīstības nodarbība

Ritmika

 

Uzņemšana uz 1. klasi šādu instrumentu spēlē vai solo dziedāšanā:

(pēc audzēkņu izvēles 1 specialitāte, individuāla nodarbība):

  • klavieres
  • vijole
  • ģitāra
  • klarnete
  • saksofons
  • flauta
  • blokflauta
  • solo dziedāšana

Mūzikas priekšmeti, grupu nodarbības:

Solfedžo (1.-5. mācību gads)

Ritmika (sag. klase un 1.klase)

Mūzikas literatūra (4. un 5. mācību gads)

Mūzikas teorija (4.mācību gads)

Ansamblis (2.-5. māc. gads pūšamo instrumentu un vijoles spēles audzēkņiem)

Skatuves kultūra (3.mācību gads).

Mūzikas priekšmeti, individuāla nodarbība:

Vispārējās klavieres (2.-4. mācību gads tiem audzēkņiem, kuru specialitāte nav klavieres )

 

 

Mīļie Vecāki!

Ja Jūsu bērnam patīk muzicēt, un ja Jums šķiet, ka viņa viens no aicinājumiem varētu

būt mūzika – nenokavējiet, mēs jūs gaidām!

Nāciet šodien un darbosimies kopā!