Skolotāji

2018./2019. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 540 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

2018./2019. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 19 klases:

 • 1.a klase – audzinātāja Rūta Virse – Šneidere
 • 1.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
 • 2.a klase – audzinātāja Iveta Birkmane
 • 2.b klase – audzinātāja Agnese Zicmane
 • 3.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
 • 3.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
 • 4.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
 • 4.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
 • 5.a klase – audzinātāja  Dace Broka
 • 5.b klase – audzinātāja  Dace Vaivode
 • 6.a klase – audzinātāja Zanda Batņa
 • 6.b klase – audzinātāja Marita Pjuse
 • 7.a klase – audzinātāja Sandra Šteinberga
 • 7.b klase – audzinātāja Inita Gerševica
 • 8.a klase – audzinātāja Valda Gavare
 • 8.b klase – audzinātāja Inga Reine
 • 9.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
 • 9.b klase – audzinātāja Evija Vaska
 • 9.c klase – audzinātāja Baiba Galiņa

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Ģeogrāfijas skolotāja Vivita Šenne
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Dzintra Slavinska
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Bioloģijas un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas, informātikas skolotāja Marita Pjuse
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Vaska
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Zanda Batņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Reine
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Indra Dzilna
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Ivanova
 • Angļu valodas skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta skolotāja Eleonora Kovala
 • Sporta skolotājs Dzintars Pārums
 • Meiteņu mājturības skolotāja Zane Kļaviņa
 • Zēnu mājturības skolotājs Raimonds Liepa
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotājs Līvija Marta Reine
 • Krievu valodas skolotāja Koļcova Tatjana
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Kristīgās ētikas skolotāja Ilonda Dreimane