Skolotāji

2019./2020. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 520 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktore Iveta Birkmane
Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene
Direktora vietnieces audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte
Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene
Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

2019./2020. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 18 klases:

 • 1.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
 • 1.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
 • 2.a klase – audzinātāja Barba Meiere
 • 2.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
 • 3.a klase – audzinātāja Ingūna Salmiņa
 • 3.b klase – audzinātāja Ērika Leise
 • 4.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
 • 4.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
 • 5.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
 • 5.b klase – audzinātāja Baiba Galiņa
 • 6.a klase – audzinātāja Dace Broka
 • 6.b klase – audzinātāja Dace Vaivode
 • 7.a klase – audzinātāja Zanda Batņa
 • 7.b klase – audzinātāja Marita Pjuse
 • 8.a klase – audzinātāja Sandra Šteinberga
 • 8.b klase – audzinātāja Inita Gerševica
 • 9.a klase – audzinātāja Valda Gavare
 • 9.b klase – audzinātāja Inga Vīksna

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Dzintra Slavinska
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Bioloģijas un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas un matemātikas skolotāja Marita Pjuse
 • Informātikas skolotāja Maija Lavrinoviča
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Vaska
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Zanda Batņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Vīksna
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Indra Dzilna
 • Angļu valodas skolotāja Amanda Cine
 • Angļu valodas skolotāja Anda Apsīte
 • Angļu valodas un sociālo zinību skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta skolotājs Artūrs Rozenbahs
 • Sporta skolotājs Dzintars Pārums
 • Meiteņu mājturības skolotāja Zane Kļaviņa
 • Zēnu mājturības skolotājs Raimonds Liepa
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotājs Līvija Marta Reine
 • Krievu valodas skolotāja Tatjana Koļcova 
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Kristīgās ētikas skolotāja Ilonda Dreimane
 • Skolas psihologs Elīna Strade
 • Sociālais pedagogs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte