Kontakti

Skolas adrese: Rīga, Kr.Valdemāra iela 2, LV – 1050

Pamatskolas “Rīdze” direktore Iveta Birkmane, tel. 67848044

Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece pamatizglītībā Baiba Rudene, tel.67848043
Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, tel. 67848046
Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece interešu izglītībā Gunta Rudene, tel. 67848045
Pamatskolas “Rīdze” direktores vietniece saimnieciskajā darbā Maija Feldmane, tel. 67848050

Mūzikas skolas vadītāja Arta Grīna, tel. 67848050

Lietvede Sintija Gertāne, tel. 67848042

PIETEIKŠANĀS UZ 1.KLASI OTRDIENĀS PLKST. 9:00 – 17:00!

E-pasts:
ridzeps@riga.lv

Atrašanās vieta kartē: