Jaunā mācību gada svētki “Rīdzē”

Ar jauno mācību gada sākumu klātesošos sveica direktore Iveta Birkmane, vēlot visiem izturību un aktīvu darbošanos! Ļoti atbildīgi sk.Ilutas Asermanes un sk. Silvijas Āriņas pirmklasniekus skolas dzīvē ievadija sk. Valdas Gavares un sk. Ingas Vīksnas devītklasnieki. Skatītājus aizkustināja pirmklasnieki Andrs un Laura, kuri dzejā pauda prieku par skolas gaitu sākšanu… Ar līksmām dziesmām visus iepriecināja sk.Initas Gerševicas dziedātāji.Tad pirmklasnieki iezvanīja pirmo klases stundu.