Rīdzes skolotāja Izraēlā Starptautiskajā Holokausta Izglītības centrā Yad Vashem

2019. gada 27. februārī Latvijas vēstniece Izraēlas Valstī Elita Gavele noslēdza Latvijas skolotāju semināru Starptautiskajā Holokausta Izglītības centrā Yad Vashem. Uz skolotāju semināru ieradušies astoņpadsmit Latvijas skolotāju no visiem Latvijas reģioniem, kā arī seminārā pārstāvēta Latvijas Universitāte un Žaņa Lipkes muzejs.

Vēstniece pateicības vārdus veltīja Latvijas Izglītības ministrijai, kura sadarbībā ar Starptautisko Holokausta Izglītības centru Yad Vashem ir nodrošinājusi un atbalstījusi Latvijas skolotāju dalību šajā seminārā. Vēstniece pateicās arī Holokausta izglītības centra darbiniekiem, īpaši Noa Sigalai (Noa Segal), kuri līdzīgi kā citus gadus, arī šogad bija sagatavojusi plašu izglītojošu programmu Latvijas skolotājiem, iekļaujot lekcijas par jūdaisma vēsturi, antisemītismu un tā izplatību ASV un Eiropā, noorganizējusi tikšanās ar holokaustā izdzīvojušajiem ebrejiem, lekcijas par glābēju lomu holokausta laikā. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar holokausta piemiņas vietām Izraēlā un apmeklēt svarīgākās ebreju tautas svētās vietas.

 Seminārā piedalījās arī mūsu skolas vēstures skolotāja Valda Gavare .

Seminārs Holokausta izglītības centrā Yad Vashem notika no 19. līdz 27. februārim. Šogad šis bija jau devītais pēc kārtas Yad Vashem rīkotais seminārs Latvijas skolotājiem un muzeju / pētniecības centru darbiniekiem.