Pamatskolas “Rīdze” audzēknes gūst panākumus vizuāli plastiskās mākslas konkursā