Iestājeksāmeni vakara mūzikas studijā

Studija realizē interešu izglītības programmu un programmu “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo”.

Iestājeksāmenā jābūt personu apliecinošam dokumentam un 1 fotogrāfijai 3x4cm. Iepriekšējas pierakstīšanās nav.

Vakara mūzikas studijā ir 2 iestājeksāmeni Klasiskajā programmā vai Džeza un populārās mūzikas programmā:

 • 1. iestājeksāmens: Izvēlētā specialitāte 06.09. 2021. plkst.17.00 

Ja audzēknis vēl nespēlē, bet vēlas kādu instrumentu apgūt, arī tad uz eksāmenu ir jāierodas.

 • 2. iestājeksāmens:  Solfedžo 07.09.2020. plkst.17.00

Ja audzēknis solfedžo nav iepriekš apguvis, arī tad uz eksāmenu jāierodas, dotību pārbaude.

Eksāmenu rezultāti būs pieejami pēc solfedžo eksāmena.

Uzņemam jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Līdzmaksājums programmas “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” realizācijai EUR 72.17 mēnesī, (iekļautas visas paredzētās individuālās un grupu nodarbības).

Uzņemam audzēkņus arī pēc 25 gadu vecuma, bet par pilnu pašapmaksu, kas 2021./2022.māc.g. programmas “Instrumentālā mūzika, kamermūzika un solfedžo” realizācijai sastāda EUR 95.05 mēnesī, (iekļautas visas paredzētās individuālās un grupu nodarbības).

Klasiskā programma

Mācības 2 gadi + sagatavošanas kurss (pēc nepieciešamības)

Specialitātes (jāizvēlas viena):

 • Akadēmiskā dziedāšana
 • Kompozīcijas klase
 • Klavierspēle
 • Vijoļspēle
 • Ģitārspēle
 • Basģitāras spēle
 • Saksofona spēle
 • Klarnetes spēle
 • Flautas spēle
 • Blokflautas spēle

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības –  solfedžo, mūzikas teorija, klasiskā harmonija, mūzikas literatūra, skaņu māksla, skatuves kultūra.

Džeza un populārās mūzikas programma

Mācības – 2 gadi.

Specialitātes:

 • Ģitārspēle vai basģitāras spēle
 • Populārās mūzikas un džeza dziedāšana
 • Saksofona spēle
 • Klavierspēle

Divos mācību gados paredzētās nodarbības:

Individuālas nodarbības – izvēlētā specialitāte un vispārējās klavieres.

Grupu nodarbības – improvizācija, modernā harmonija, solfedžo, skaņu māksla, skatuves kultūra.

Konsultācijas iestājeksāmeniem Vakara mūzikas studijā

KONSULTĀCIJAS   IZVĒLĒTAJĀ   SPECIALITĀTĒ:

30.08.2021. PLKST.17.00 -18.30 :

 • Jautājumi par mācībām Vakara mūzikas studijā            

Arta Grīna                                                                                        

 • Konsultācija solfedžo eksāmenam, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Laila Nikalovska – Putniņa                                                   

 • Akadēmiskā dziedāšana, klasiskā programma                         

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)                         

Ped. Inese Jasmane –Rūrāne                                                                                                                           

 • Solo dziedāšana,  džeza un populārās mūzikas programma

(sagatavot latviešu tautas dziesmu, vismaz 3 pantiņi)                                     

Ped. Kārlis Saržants

 • Vijoļspēle, klasiskā programma                                                                            

Ped. Gerda Dazarte

 • Kompozīcijas klase, klasiskā programma                                               

Ped. Oskars Herliņš

 • Klavierspēle, klasiskā programma                                                                       

Ped. Alīna Lielmeža

 • Klavierspēle, džeza un populārās mūzikas programma                                            

Ped. Matīss Žilinskis

 • Flautas spēle, blokflautas spēle, klasiskā programma                                     

Ped. Laura Ezera

 • Ģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Ģirts Pavēnis,

 • Basģitāras spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma

Ped. Nora Grosbārde                                                         

 • Klarnetes vai saksofona spēle, klasiskā vai džeza un populārās mūzikas programma     

Ped.Jēkabs Nīmanis