Vecāku pēcpusdiena pamatskolā “Rīdze”

2018. gada 22.novembrī pamatskola “ Rīdze “ organizē skolēnu vecākiem individuālo pārrunu pēcpusdienu.

1. – 4. klašu skolēnu vecākiem  no plkst. 15.00 – 19.00  ir iespēja tikties ar sporta, angļu valodas, mūzikas un vizuālās mākslas  pedagogiem individuālai sarunai, par Jūsu bērna sasniegumiem.

5. – 9. klašu skolēnu vecākiem no  plkst. 15.00  – 19.00  ir iespēja tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem individuālai sarunai, par Jūsu bērna sasniegumiem.

Lūdzam  pieteikties pie skolas sekretāres  –   tel. 67848042 –  līdz 20.11.18.  plkst.12.00!