Uzņemšana

Ar 2017.gada 6.janvāri programmā “Mazais Ābečnieks” tiek uzņemti pirmsskolas vecuma bērni no 6 gadu vecuma.
Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā – piektdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00