Programmā “Mazais Ābečnieks” tiek uzņemti pirmsskolas vecuma bērni

2016./2017.m.g. programmā “Mazais Ābečnieks” tiek uzņemti pirmsskolas vecuma bērni no 4 gadu vecuma, kuri mācās kādā pirmsskolas izglītības iestādē. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā – piektdienās no plkst. 15:00 līdz 18:00