Par mums

“Maza skoliņa pašā Rīgas centrā”, tā pirms desmit gadiem teica 26 sākumskolas “Rīdze” skolēni, ar cerībām, ticību un prieku skatoties savas skolotājas acīs, 1. septembrī pārkāpjot tikko atvērtās skoliņas slieksni Grēcinieku ielā 28. Taču vēstures laikmeta grieži un dzestrais politikas vējš ietekmē arī sākumskolas “Rīdze” likteni. No 2001. gada 1. septembra skolas mājvieta ir Kr. Valdemāra iela 2.

2002. gada 1. septembrī sākumskola „Rīdze” kļūst par pamatskolu „Rīdze”. Jau no pašiem pirmsākumiem darbu skolā vada direktore Antra Žukovska.

Bērnu un to vecāku priekšrocības mācoties pamatskolā „Rīdze” ir augsti kvalificēti pedagogi, daudzie skolas mākslinieciskās jaunrades, mūzikas skolas un vizuālās mākslas kolektīvi, pirmskolas bērnu izglītība.

Bērni turpina radoši darboties skolas kolektīvos, ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un gūst uzvaras sporta sacensībās. Visā Rīgā esam slaveni ar interesantajiem, rūpīgi gatavotajiem ārpusstundu pasākumiem. Skolēni arvien priecē skatītājus ar izdomu veidotajos skolas pasākumos – Vecvecāku pēcpusdienā, Vecāku dienā, Skolotāju svētkos, Pavasara koncertos.