Deja

TDK “Rīdze”  dibināts 1992.gadā.
Šobrīd kolektīvā ir 10 dažāda vecuma grupas, ap 150 aktīvi dejotāji. Kolektīvs piedalās visos “Rīdzes”, pilsētas un valsts rīkotajos pasākumos. Katru gadu kolektīvs dodas koncertbraucienos ārpus Latvijas robežām.
Pēdējo divu gadu laikā esam piedalījušies starptautiskajos festivālos Ķīnā un Indijā, kur kolektīvs nosauksts par smaidīgāko kolektīvu festivālā. No 2017.gada kolektīvā ir izveidota jauniešu grupa, no bijušajiem audzēkņiem.
Kolektīva vadītāja Gunta Rudene, pedagogi Kaspars Lucis, Sanita Misika, Inga Ķepule.