Projekts

7.-9.klašu audzēkņi iesaistās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Pamatskolas „Rīdze” karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:

  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana;
  • karjeras izglītības pēctecība, sadarbojoties skolai un ģimenei.

Skolēniem ir paredzētas dažādas aktivitātes mācību gada laikā, piemēram, dabas zinību profesiju pilnvērtīgāka iepazīšana, dalība Ēnu dienā 2020, izstādes SKOLA 2020 apmeklējums, Izstādes SkillsLatvija 2020 apmeklējums u.c.

Projekta “Karjeras izglītības attīstības atbalsts” ietvaros š.g. 20.febrārī pamatskolas “Rīdze” 8.b un 9.b klases skolēni apmeklēja Dailes teātri, kur pasākumā “Teātris kā daudzu profesiju mājvieta” aktiera un 3.b klases skolnieka Kriša Grāveļa tēta Ginta Grāveļa vadībā izstaigāja visus teātra stāvus un iepazina teātri no aizkulišu puses.