Bērnu mūzikas studija

Bērnu mūzikas skolu “Rīdze” izveidota 1996. gadā pie Vakara mūzikas skolas. Pie mums bērni apgūst jaunas zināšanas mūzikā.

Skolas pedagogu uzdevums ir atraisīt audzēkņos muzikalitāti un viņa radošās spējas, veidot tādu izglītības vidi, kurā skolas audzēkņi varētu attīstīt savas dotības.

Mēs cenšamies radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālā pakāpē un izkopt audzēkņos mūzikas klausītāju gaumi, lai beidzot bērnu mūzikas skolu, mūsu audzēkņi kļūtu par aktīviem Latvijas mūzikas dzīves dalībniekiem, kas pilnveido sevi arī pēc bērnu mūzikas skolas beigšanas.

Skolā paredzētā apmācība ilgst 5 gadus, pirmajā klasē uzņemam audzēkņus no 8 līdz 11 gadu vecumam. Septiņgadīgos bērnus uzņemam sagatavošanas klasē.

Pēc Bērnu mūzikas skolas absolvēšanas audzēkņi saņem izglītības dokumentu par mācībām un mācību rezultātiem pamatskolas “Rīdze” interešu izglītības programmā. Audzēkņiem ir iespēja turpināt mācības Vakara mūzikas skolā, izvēlētajā specialitātē.

Mācību priekšmeti:

 • specialitātes:
  • klavieru,
  • kora (specialitāte – solo dziedāšana),
  • vijoles,
  • ģitāras,
  • klarnetes,
  • saksafona,
  • flautas klases.
 • solfedžo
 • vispārējās klavieres (tiem audzēkņiem, kuri nemācās klavieru klasē)
 • mūzikas literatūra
 • mūzikas teorija
 • ansamblis
 • skatuves kultūra
 • koris

Mīļie Vecāki! Ja Jūsu bērnam patīk muzicēt, ja Jums šķiet, ka viņa viens no aicinājumiem varētu būt mūzika – nenokavējiet! Negaidiet, kamēr Jūsu bērns izaugs un pajautās: – “Kāpēc Tu mani neaizvedi uz mūzikas skolu?”

Nāciet šodien un darbosimies kopā!

muz-skola-no-01-09-2017