Dalībnieku uzņemšana

Mūsdienu deju grupā “Rīdze”

6.septembrī plkst.15.00 1.-2.klases vecuma bērni; plkst.16.00 3.-4. klases vecuma bērni

11.septembrī plkst.18.00 5.-6 .klases vecuma bērni;plkst.19.30 7.-12. klases jaunieši sīkākas ziņas pa tālr. 29131068

Tautas deju kolektīvā “Virpulītis”

7.septembrī plkst. 18.00 bērnus vecumā no 4.-6. gadiem

Pamatskolā “Rīdze” Kr. Valdemāra ielā 2,tālr. 29156646

1.septembris

Zinību dienas svētku līnija pamatskolā “Rīdze” 1. septembrī plkst. 11.00 skolas pagalmā. Par klases stundām interesēties pie klašu audzinātājiem.